Europejskie Centrum Solidarności

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

STRAJKI, MANIFESTACJE I ZAJŚCIA ULICZNE
W PRL I BLOKU WSCHODNIM


14–15 grudnia 2020
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku


W 1970 roku rząd Władysława Gomułki przeprowadził reformę gospodarczą, która polegała na podwyższeniu cen podstawowych artykułów spożywczych. Społeczeństwo zaprotestowało przeciwko tzw. operacji cenowej, a do gwałtownych wystąpień doszło na Wybrzeżu. Początkowo strajkujący chcieli negocjować, ale władza nie przyzwyczajona do dialogu sięgnęła po rozwiązanie siłowe. Do walk z robotnikami wysłano 27 tysięcy żołnierzy, 9 tysięcy milicjantów i funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, 550 czołgów i 750 transporterów opancerzonych. Na ulicach Gdyni zginęło 18 osób, Szczecina 16, Gdańska 6, a Elbląga jedna osoba. Krwawe wydarzenia doprowadziły do odsunięcia od władzy Władysława Gomułki, którego zastąpił Edward Gierek.

Rewolta grudniowa była jednym z wielu przejawów oporu społecznego w okresie PRL i podobnie, jak strajki w czerwcu 1956 r., marcu 1968 r., czerwcu 1976 r., sierpniu 1980 r., czy grudniu 1981 r. była momentem konfrontacji z władzami PRL. Manifestacje i zajścia uliczne w okresie PRL były wyrazem niezadowolenia społeczeństwa, a czasem także jedynym sposobem nacisku na władze łamiące prawa człowieka.

Podobnie, jak w Polsce, w krajach bloku wschodniego, uzależnionych od Związku Radzieckiego, wszelkie przejawy oporu był brutalnie tłumiony poprzez służby kontrolowane przez partie komunistyczne, czy też za pomocą „bratnich” wojsk sowieckich. Władza chciała kontrolować wszystkie dziedziny życia społecznego – naukę, kulturę, edukację, gospodarkę, a zwłaszcza niezależną działalność polityczną. Protesty przybierały różną formę. Przygotowywano apele, ogłaszano manifesty, strajkowano w zakładach pracy, wychodzono także na ulice miast m.in. na Węgrzech w 1956 r., w Czechosłowacji w 1968 r.

Z okazji 50. rocznicy rewolty grudniowej organizujemy konferencję naukową dotyczącą strajków, manifestacji i zajść ulicznych w PRL i bloku wschodnim. Owocem sesji będzie monografia wydana w punktowanym wydawnictwie Europejskiego Centrum Solidarności. Zachęcamy do przesyłania tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej ECS do 31 grudnia 2020 roku. Do udział w przedsięwzięciu zapraszamy również osoby, które nie będą uczestniczyć w konferencji.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy wyżywienie oraz nocleg.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmujemy do 31 października 2020 roku poprzez → formularz online.

Program konferencji zostanie ustalony do końca listopada 2020.

Pytania prosimy kierować:
/ dr Przemysław Ruchlewski, p.ruchlewski@ecs.gda.pl
/ dr Jakub Kufel, j.kufel@ecs.gda.pl
/ dr Grzegorz Piotrowski, g.piotrowski@ecs.gda.pl