14.08.2015

RADA INTERESARIUSZY MŁODEGO MIASTA

Tematem spotkania będzie prezentacja opracowania „ Studium wyboru ochrony konserwatorskiej terenów i obiektów postoczniowych w Gdańsku”. Studium zostało opracowane przez Polski Komitet Narodowy Ochrony Zabytków ICOMOS.

Udział w spotkaniu weżmie prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

miejsce | Biblioteka ECS, Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
termin | 14 sierpnia 2015, godz. 13.00