27.04.2015

Premiera książki „Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście”

GDAŃSKIE TOŻSAMOŚCI
Eseje o mieście pod redakcją BASILA KERSKIEGO

termin | 27 kwietnia, godz. 18

miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
prowadząca | Barbara Świąder-Puchowska
rozmówcy | Mieczysław Abramowicz, Stefan Chwin, Wojciech Duda, Basil Kerski, Piotr Perkowski
wstęp | wolny
Podczas spotkania będzie można kupić antologię w specjalnej cenie 35 zł


Huelle, Tusk, Pomian, Chwin i inni w antologii „Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście” pod redakcją Basila Kerskiego

Antologia „Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście” zbiera w całość dwadzieścia jeden różnorodnych esejów o mieście, jego historii, przemianach i wielokulturowej tożsamości.

Autorzy tekstów w antologii: Mieczysław Abramowicz, Paweł Adamowicz, Stefan Chwin, Jacek Dominiczak, Wojciech Duda, Jacek Friedrich, Paweł Huelle, Basil Kerski, Jacek Kołtan, Peter Oliver Loew, Antoni Libera, Artur Nowaczewski, Antoni Pawlak, Krzysztof Pomian, Donald Tusk, Jarosław Zalesiński, Zbigniew Żakiewicz.

Gośćmi spotkania, które poprowadzi Barbara Świąder-Puchowska z Uniwersytetu Gdańskiego będą Mieczysław Abramowicz, Stefan Chwin, Wojciech Duda, Basil Kerski i Piotr Perkowski.

– Gdańska mozaika pamięci jest bogata, a dzięki niniejszej antologii – jak wierzę – będzie mogła poukładać się na nowo. Chciałbym, aby ta książka zachęcała czytelników do odczytania na nowo przestrzeni kulturowej miasta, aby inspirowała do rozwoju własnej lokalnej tożsamości. Antologia nie jest systematycznym zapisem publicystycznych czy naukowych debat o mieście, ale czysto subiektywnym wyborem esejów o Gdańsku, zbiorem oryginalnych, nieuporządkowanych chronologicznie refleksji autorów stąd i spoza regionu. Mimo subiektywnego charakteru zbioru wydaje mi się, że książka ta dokumentuje ważne głosy o Gdańsku ostatnich lat; pokazuje, jak debata o tożsamości miasta rozwijała się w ciągu ostatnich dwóch dekad, jak obalano niektóre mity i jak powstawały nowe. Jestem przekonany, że niniejszy tom może być interesujący również dla czytelników spoza Gdańska, ponieważ w zebranych tekstach odnaleźć można wiele ponadregionalnych, wręcz uniwersalnych wątków. Lektura uświadomi czytelnikom, iż warto spojrzeć na dzieje Polski i Europy przez pryzmat Gdańska – mówi Basil Kerski o antologii.

Instytut Kultury Miejskiej będzie prowadził sprzedaż swoich książek podczas wydarzenia. Oprócz antologii „Gdańskie tożsamości. Eseje o mieście” pod redakcją Basila Kerskiego dostępne będą: antologia poetek brytyjskich „Poetki z Wysp” w tłumaczeniu Magdy Heydel i Jerzego Jarniewicza, „Utkanki” Barbary Piórkowskiej, oraz „Gdańsk. Biografia miasta” i „Gdańsk. Przewodnik literacki” Petera Olivera Loewa.

Basil Kerski – redaktor, menadżer kultury, publicysta, politolog. Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, od 1998 roku redaktor naczelny dwujęzycznego Magazynu Polsko-Niemieckiego „DIALOG”, redaktor gdańskiego „Przeglądu Politycznego”. Absolwent Wolnego Uniwersytetu w Berlinie. Był wykładowcą historii i politologii na Wolnym Uniwersytecie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Jako ekspert w dziedzinie polityki międzynarodowej pracował w amerykańsko-niemieckim Aspen Institute Berlin, w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej (DGAP), w Centrum Badań Społecznych (WZB) w Berlinie oraz w Bundestagu. Autor i redaktor wielu książek naukowych i eseistycznych, które ukazały się w Polsce, w Niemczech i na Ukrainie.

Mieczysław Abramowicz – pisarz, historyk, teatrolog. Absolwent warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a także Wydziału Reżyserii Teatru Lalek w Białymstoku. Był m.in. kustoszem Muzeum Opowieści w Nadbałtyckim Centrum Kultury (w latach 1997–2002), obecnie pracuje w Dziale Teatralnym Muzeum Narodowego w Gdańsku i pełni funkcję rzecznika prasowego gdańskiej gminy żydowskiej. Badacz dziejów gdańskich Żydów i teatru żydowskiego. Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”. Autor m.in. książki Każdy przyniósł, co miał najlepszego (2005). Na podstawie jego opowiadania Ulica Sieroca Polskie Radio nagrało słuchowisko. Autor sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych, filmów dokumentalnych i esejów o historii Gdańska.

Stefan Chwin – prozaik, eseista, krytyk literacki, historyk literatury, grafik, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Pochodzi z rodziny przybyłej do Gdańska z Wilna. Dzieciństwo i młodość spędził w Oliwie; w roku 1968 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie, a w 1972 filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Od roku 1973 pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej UG – od 1982 doktor, od 1994 zaś doktor habilitowany, a od 2013 profesor zwyczajny. W latach 1997–2003 członek jury Nagrody Literackiej Nike; od 2007 członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska „Neptuny” oraz Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza. Autor powieści: Krótka historia pewnego żartu. Sceny z Europy Środkowowschodniej (1991), Hanemann (1995), Esther (1999), Wspólna kąpiel (razem z Krystyną Lars, 2001), Złoty pelikan (2003), Żona prezydenta (2005), Dolina Radości (2006), Panna Ferbelin (2011). W roku 2002 w Teatrze Wybrzeże odbyła się premiera sztuki Hanemann (w reżyserii Izabelli Cywińskiej). Autor esejów i prozy wspomnieniowej: Kartki z dziennika (2004), Dziennik dla dorosłych (2008). Jego powieści, opowiadania i eseje były tłumaczone na 17 języków.

Wojciech Duda – historyk, redaktor naczelny „Przeglądu Politycznego”. W 1981 roku był dziennikarzem tygodnika „Samorządność”, wydawanego przez NSZZ Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemnych struktur związkowych. Wspólnie z Donaldem Tuskiem założył w 1983 roku drugoobiegowe czasopismo „Przegląd Polityczny”. W 2007 roku objął stanowisko głównego doradcy w gabinecie politycznym prezesa Rady Ministrów. Współautor serii wydawniczej Był sobie Gdańsk.

Piotr Perkowski – historyk, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Bada fenomen społeczeństwa PRL, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Gdańska oraz historii kobiet. Autor książki Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945–1970 (2013).

Barbara Świąder-Puchowska, doktor, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego (od 2006). W latach 1996-1998 współpracowniczka: Klubu Żak (specjalistka ds. public relations i prowadzenie Sceny Teatralnej), „Głosu Wybrzeża” w Gdańsku (dziennikarka), Teatru Wybrzeże w Gdańsku (dział literacki, redagowanie pisma teatralnego „Akt”); 1997-2001 – pracowniczka „Gazety Wyborczej” w Gdańsku (dziennikarka i redaktorka, a w latach 2000-2001 – kierownik działu kultury i redaktor prowadzący); 2001-2006 – pracowniczka Klubu Żak w Gdańsku (kierowniczka i pracowniczka programowy Sceny Teatralnej i Alternatywnej Szkoły Teatralnej); 2001-2006 - współpracowniczka Telewizji Polskiej (prowadzenie cyklu spotkań Festiwalu Teatrów Radia i Telewizji „Dwa Teatry” w Sopocie); 2004-2006 - współpracowniczka Uniwersytetu Gdańskiego (prowadzenie zajęć dydaktycznych); od 2006 – współpracowniczka Towarzystwa Przyjaciół Sopotu (opieka artystyczna w ramach projektu Teatr przy Stole) i Fundacji Theatrum Gedanense (specjalistka ds. public relations X Festiwalu Szekspirowskiego). Tematyka prowadzonych badań: teatr, kultura alternatywna, animacja kultury, antropologia widowisk, metodyka dziennikarska.