19.11.2018

PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA | konferencja

termin | 19 listopada 2018, poniedziałek
miejsce | ECS, sala warsztatowa nr 5 (3 piętro)
wstęp | wolny (dla słuchaczy)

W 2018 roku przypada 70 rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

PROGRAM
→ plik .pdf

ORGANIZATORZY
dr Daria Bieńkowska / prof. nadzw. dr hab. Ryszard Kozłowski (Akademia Pomorska)

WSPÓŁPRACA
Europejskie Centrum Solidarności

PARTNERZY
Wydawnictwo C.H. BECK / SILVA RERUM / Rzecznik Praw Obywatelskich / Humanity in Action Polska / Europejska Fundacja Praw Człowieka/ Międzynarodowy Instytut Innowacji. Nauka – Edukacja – Rozwój