18.10.2018

POLSKA SILNIEJ W WAS ZAMIESZKAŁA | pokaz przedpremierowy

termin | 18 października 2018, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny

Emigracja jest doświadczeniem kulturowym, historycznym i społecznym kilku pokoleń Polaków. Z czym kojarzy się emigracja tym, którzy wyjechali w latach 1970–1990, a z czym dzisiejszej młodzieży, dla której słowo to pozbawione jest cech nieodwołalności, ostateczności? Historia tamtej emigracji to historia ludzi, dla których bycie Polakiem, częścią polskiej wspólnoty kulturowej coś znaczy i określa postawy w przeszłości i dziś. Nie znaczy to, że dziś wyjeżdżający za granicę w poszukiwaniu możliwości rozwoju nie czują tej identyfikacji. Warto jednak przypomnieć, jak wiele zawdzięczamy tym, którzy – będąc zmuszonymi do wyjazdu np. z powodu represji – podjęli za granicą działania na rzecz ojczyzny, podtrzymania jej ducha kulturowego, ducha oporu w latach 80., jak pielęgnowali więź z krajem i jego kulturą. Warto także pokazać, jak niektórzy z nich, jak też ich potomkowie, wychowani za granicą, powrócili do kraju, by tu poczuć, kim naprawdę są.

Historie emigrantów zostały w filmie przedstawione młodzieży licealnej, której reakcje i spostrzeżenia też zostały zarejestrowane i włączone do ostatecznej wersji filmu. Dzięki temu powstał obraz, łączący pokolenia.
 

POLSKA SILNIEJ W WAS ZAMIESZKAŁA
Polska, 2018
Scenariusz i reżyseria: Ewa Górska
Producent wykonawczy: Video Studio Gdańsk
Partnerzy projektu: Europejskie Centrum Solidarności / Fundacja Centrum Solidarności / I LO w Gdańsku / III LO w Gdańsku / X LO w Gdyni
Producent projektu: Video Studio Gdańsk

Projekt dofinansowano ze środków narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.