12.06.2017

PAPIESKIE PIELGRZYMKI w PRL | konferencja

termin | 12–13 czerwca 2017, poniedziałek – wtorek
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny

Wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 1978 roku miał kluczowe znaczenie dla przemian demokratycznych w Polsce. Zapraszamy do refleksji, podsumowań oraz podjęcia nowych badań nad historią i znaczeniem papieskich pielgrzymek dla zmian polityczno-społecznych dekady lat 80.

PROGRAM | pełna wersja .pdf

12 czerwca 2017 / poniedziałek
POWITANIE GOŚCI I PRELEGENTÓW 
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.00
Basil Kerski / dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
 
WYKŁAD WPROWADZAJĄCY
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 9.15
prof. Wojciech Polak / UMK/ECS: Trzy pierwsze pielgrzymki papieskie do Polski i ich wymiar religijny, społeczny i polityczny
 
PANEL 1 | I PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1979
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Konrad Knoch
/ 10.00–11.30 / wystąpienia indywidualne
 
PANEL 2 | II PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1983
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Jakub Kufel
/ 13.45–15.00 / wystąpienia indywidualne
 
PANEL 3 | III PIELGRZYMKA PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY / 1987
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Przemysław Ruchlewski
/ 15.30–16.45 / wystąpienia indywidualne

13 czerwca 2017 / wtorek
PANEL 4 | SPOTKANIA JANA PAWŁA II Z PIELGRZYMAMI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: dr Grzegorz Piotrowski
/ 09.00–10.30 / wystąpienia indywidualne

PANEL 5 | PIELGRZYMKI W MATERIAŁACH ARCHIWALNYCH
▪ sala wystaw czasowych (parter)
▪ moderator: Natalia Marcinowska
/ 11.00–12.45 / wystąpienia indywidualne

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
▪ sala wystaw czasowych (parter)
/ 13.00

KOMITET NAUKOWY
Prof. Wojciech Polak – przewodniczący / prof. Mirosław Golon / ks. dr Jarosław Wąsowicz /
ks. dr Michał Damazyn / dr Sylwia Galij-Skarbińska / dr Konrad Knoch / dr Przemysław Ruchlewski

KOMITET ORGANIZACYJNY  
dr Jakub Kufel / dr Przemysław Ruchlewski / dr Konrad Knoch

ORGANIZATOR 
Europejskie Centrum Solidarności