OCENZUROWANO. LIST ZE STRZEBIELINKA

Wystawa obrazuje życie codzienne w obozie dla osób internowanych w Strzebielinku w 1982 roku. Prezentuje unikatowe fotografie nielegalnie wykonane przez Lecha Różańskiego oraz Andrzeja Madraka i Zbigniewa Ankiersztajna. Po raz pierwszy opublikowane zostały w unikatowym albumie o nakładzie 15 egz. wraz z archiwaliami, dotyczącymi poczty internowanych oraz fragmentami dziennika, prowadzonego przez Zygmunta Błażka w tymże obozie. Zdjęcia zostały wykonane przemyconymi na teren obozu aparatami.

Ekspozycja:
  • GDAŃSK: wernisaż na wystawie „Drogi do wolności”, 29 stycznia 2013
  • TORUŃ: Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – obchody rocznicy wyborów czerwcowych
  • GNIEWINO: Centrum Kultury – zjazd internowanych w Strzebielinku