O Polskę wolną! O Polskę Solidarną! NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989
Zbiór studiów pod red. Wojciecha Polaka, Sylwii Galij-Skarbińskiej, Violetty Kmiecik, Michała Białkowskiego, Jakuba Kufla, Przemysława Ruchlewskiego

Rozmaite aspekty działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w latach 1980–1989 – poruszają artykuły zebrane w tym tomie. Pióra użyczyli znawcy tematu, a teksty nigdy wcześniej nie były publikowane.
 
Nieprzypadkowo publikacja nosi tytuł „O Polskę wolną, o Polskę solidarną”. Solidarność miała być w założeniu związkiem zawodowym. Szybko stało się jednak oczywiste, że musi ona wyjść bardzo daleko poza tę rolę i stać się ruchem społecznym, spełniającym te funkcje, których totalitarne państwo komunistyczne wypełniać nie chciało lub nie mogło. 
 
Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa fascynująca lektura, stanie się zaczynem do osobistych przemyśleń i refleksji, debat czy dalszych badań naukowych. Bardzo chcielibyśmy, aby ta książka trafiła do rąk ludzi młodych, dla których opisywane czasy są odległą przeszłością. Poznanie przeszłości jest bowiem kluczem do zrozumienia polskiej rzeczywistości.
Gdańsk 2011, 404 strony
ISBN: 978-83-933786-0-9
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf