05.02.2017

OUR DEMOCRATIC EUROPE | Erasmus+

Our Democratic Europe jest projektem w ramach programu Erasmus + organizowanym we współpracy między bibliotekami publicznymi w Polsce (Gdańsk), Belgii (Roeselare), Holandii (Zeeland) i Danii (Herning). Projekt będzie realizowany od styczna 2017 do stycznia 2018. Jego celem jest rozwój umiejętności demokratycznych młodzieży, wzmocnienie demokratycznego dialogu i spotkanie młodzieży z decydentami politycznymi.
Młodzież w czasie projektu spotka się na czterech debatach międzynarodowych i czterech regionalnych, na których poruszać będą takie ważne kwestie jak edukacja, zatrudnienie, walka z wykluczeniem społecznym czy ochrona środowiska.