03.02.2019

OKRĄGŁY STÓŁ. DROGA DO POROZUMIENIA | spacer kuratorski po wystawie stałej ECS