16.03.2020

ODWOŁANE | MEDYCYNA WRAŻLIWA KULTUROWO | konferencja

Wielokulturowość pacjentów wyzwania i rozwiązania w ochronie zdrowia na Pomorzu
wydarzenie w ramach Forum Integracji i Migracji

Wydarzenie ODWOŁANE ze względu na zagrożenie koronawirusem.

termin | 16 marca 2020
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1


PROGRAM
12.00 rejestracja uczestników, kawa

12.30 otwarcie konferencji
Agnieszka Kapała Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej
Patrycja Medowska, zastępca dyrektora ECS, Wydział Kultury Obywatelskiej
dr Maciej Niedźwiecki, Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Opieki Paliatywnej

13.00 wystąpienia wprowadzające
Prawo pacjenta do tożsamości / prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
Doświadczenie pracy z pacjentem o różnych potrzebach kulturowych / Katarzyna Kałduńska, Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
Wsparcie migrantów w chorobie  / Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne
Bariery w dostępie do ochrony zdrowia / Susanna Izzetdinova, Gdańska Rada Imigrantów i Imigrantek
moderacja | Robert Silski, Radio Gdańsk

14.30 przerwa
15.30 debata
Wielokulturowość pacjentów - wyzwania i rozwiązania w ochronie zdrowia na Pomorzu
uczestnicy
Elżbieta Rucińska-Kulesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ
Maria Maślak
, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
dr Jolanta Olszewska, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed
Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich
Tomasz Augustyniak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku
moderacja | Joanna Matuszewska, Radio Gdańsk

organizatorzy | Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Europejskie Centrum Solidarności