NAGRODY

FILMY KONKURSOWE
Drugi raz w historii AAFF mamy profesjonalne jury, w składzie: Tadeusz Sobolewski, Agata Passent i Tomasz Wasilewski. Jury będzie oceniać cztery obrazy, które w programie oznaczyliśmy znakiem K. Nagrodę AAFF w wysokości 30 tys. zł, ufundowaną przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, otrzyma reżyser filmu najtrafniej odnoszącego się do aktualnych wyzwań, przed którymi stoi człowiek, i przyczynia się do zrozumienia wartości solidarności.

NAGRODA PUBLICZNOŚCI
Już po raz szósty publiczność AAFF typuje najlepszy obraz. Przed seansem zaopatrz się w KUPON KONKURSOWY, wypełnij go po projekcji – im więcej punktów przyznasz, tym wyższa ocena (1–5). Wśród uczestników konkursu rozlosujemy nagrody.


→ powrót do programu