15.09.2016

NIESOLIDARNI I NIEUFNI | sympozjum

Nie-Solidarni i nieufni.
O przeoczeniach wizjonerów i projektantów transformacji


Sympozjum w ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego
„Solidarność w czasach nieufności”

15 września 2016 roku, godz. 9.00–11.00
Europejskie Centrum Solidarności
Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

Paneliści /
dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański

Prowadzenie sympozjum /
dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności
prof. dr hab. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W trakcie sympozjum będziemy nawiązywać do hasła sterującego całym Zjazdem – Solidarność w czasach nieufności. W hasłowej „solidarności” niekoniecznie chodzi o ruch społeczny z dużej litery. Raczej o termin socjologiczny (taki jak „spójność” dla przykładu), choć o ruchu ’Solidarność’ w trakcie sympozjum zapominać nie możemy, nie bez przyczyny bowiem sympozjum odbędzie się w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności.

Ponadto, w tym „solidarnym” haśle jest, zdaniem członków Rady Programowej Zjazdu, pewna dynamika – coś pozytywnego zderzonego z czymś negatywnym. W części drugiej hasła członkowie Rady starali się umieścić wątki niepewności, nieufności, „pęknięcia” społeczeństwa, „rozłamania”, destabilizacji, hybrydalności, czy wręcz zawiści i niesolidarności, które pojawiają się obecnie w socjologicznych dyskusjach nad Polską, Europą i światem.

Zapewne wszystkie te wątki pojawią się w dyskusji o nieprzewidzianych czy niespodziewanych (albo spodziewanych, a jednak niedocenionych) efektach polskiej transformacji w sferze polityki, gospodarki czy spójności społecznej (nierówności, dystanse, nowe podziały). Zapraszając do refleksji nad przeoczeniami transformacyjnymi, chcielibyśmy jednocześnie zachęcić do zdiagnozowania możliwych dróg przezwyciężenia lub też łagodzenia napięć wynikłych z negatywnych skutków transformacyjnego przełomu, których konsekwencje obserwujemy dziś ze szczególną ostrością w polskim społeczeństwie i w naszym regionie Europy.