30.06.2016

NAUKA I MISJA SPOŁECZNA W POLSCE I NIEMCZECH

termin | 30 czerwca, czwartek, godz. 17
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny + REJESTRACJA  → mudzo-wieloch@pnfn.pl

O nauce i misji społecznej w Polsce i Niemczech rozmawiać będą naukowcy i eksperci:
/ prof. dr hab. Rita Süssmuth, była przewodnicząca Bundestagu, przewodnicząca zarządu PNFN
/ prof. dr hab. Aleksander Bobko, sekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek kuratorium PNFN
/ prof. dr hab.inż. Edmund Wittbrodt, były minister edukacji narodowej, rektor Politechniki Gdańskiej a.D

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Klaus Ziemer z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (tbc).

Panel dyskusyjny jest cześcią całodniowej konferencji. Wcześniej specjaliści będą rozmawiać m.in. o projektach badawczych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, mniejszości ukraińskiej w Polsce i Niemczech oraz polsko-niemieckiej dwujęzyczności. 

organizatorzy | Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki, ECS