07.08.2016

NARODZINY SOLIDARNOŚCI | spacer kuratorski

7 sierpnia 2016 | NARODZINY SOLIDARNOŚCI
TABLICE 21 POSTULATÓW, wpisane na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO „Pamięć Świata”, suwnica Anny Walentynowicz, oryginalny plan stoczni… – w sali A znajduje się najwięcej fizycznych eksponatów spośród wszystkich sal wystawowych w ECS. Za każdym z nich stoi pasjonująca historia. Nie zabraknie ciekawostek związanych z pozyskiwaniem obiektów oraz ich adaptacji na potrzeby wystawy. Tym ciekawsze to opowieści, że rozgrywają się w pełnej napięcia atmosferze 16-dniowego strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, podczas których narodziła się Solidarność, ruch, który zmienił bieg historii całej Europy.
Czy wiecie… Czym stoczniowcy wypełniali strajkowe godziny, gdzie spali, co jedli, skąd się wzięli w stoczni dziennikarze i księża? – zapraszamy, opowiemy Wam te historie.

oprowadza | Karolina Lejczak
Historyk i muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadziła zajęcia z historii sztuki i kultury. Pracowała w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. W 2011 roku weszła w skład zespołu przygotowującego wystawę stałą ECS. Na co dzień opiekuje się kolekcją zbiorów artystycznych ECS i pamiątkami historycznymi oraz poszerza ich zbiór.

 
spacery kuratorskie | harmonogram ►►