25.02.2017

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA im. LECHA BĄDKOWSKIEGO | gala + debata

termin | 25 lutego, sobota, godz. 10
miejsce | ECS, audytorium
wstęp | wolny + REJESTRACJA

Podczas siedemnastej Gali wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego uhonorowane zostaną organizacje pozarządowe, ogłoszeni Gdański i Młodzieżowy Społecznik oraz Darczyńca Roku 2016. W trakcie Gali wręczone zostaną również nagrody w akcji „Ciepło na start”. Galę poprzedzi wykład Jakuba Wygnańskiego pt. „Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby” oraz moderowana przez niego debata obywatelska, do której zostali zaproszeni: Paweł Adamowicz, Jerzy Boczoń, Mikołaj Chrzan, Zofia Lisiecka oraz Marta Makuch. Spotkanie zakończy pokaz filmu „Kryptonim Inspirator” (reż. Henryka Dobosz-Kinaszewska, 2005).
 
Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Od roku 2013 nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej organizacji pozarządowej, dla Gdańskiego Darczyńcy Roku i dla Gdańskiego Społecznika Roku. Jest formą docenienia społecznych działań Gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.
 
Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę, jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”