30.11.2015

Mobilność i transport w ujęciu strategicznym | konferencja

Konferencja poświęcona jest kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu.

Została podzielona na pięć bloków tematycznych: komunikacja piesza i rowerowa, komunikacja publiczna, transport drogowy, morski oraz lotniczy. Prezentacje przygotowane przez prelegentów reprezentujących wszystkie strategiczne dla aglomeracji projekty transportowe zostaną wzbogacone dyskusją nad obecnymi i przyszłymi kierunkami rozwoju nowoczesnego i zintegrowanego transportu miejskiego, krajowego i międzynarodowego. W takcie konferencji przeprowadzone zostaną dwie dyskusje panelowe, w trakcie których prezentowane będą zagadnienia związane z szansami i problemami transportowymi Gdańska, posiadającego ambitne plany rozwojowe w tej sferze.
 
09.00 – 10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.20

Otwarcie konferencji przez Prezydenta Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

 

BLOK I  KOMUNIKACJA PIESZA I ROWEROWA

 10.20  10.35
Program Ścieżek Biegowych | Grzegorz Krajewski  UMG
 10.35  10.50

Rozwój Komunikacji Rowerowej | Remigiusz Kitliński  UMG

 

BLOK II  KOMUNIKACJA PUBLICZNA

11.10 – 11.25

GPKM Marcin Dawidowski – UMG

11.25 – 11.40

Plan Rozwoju Transportu Publicznego | Sebastian Zomkowski – ZTM

11.40 – 12.20

DYSKUSA PANELOWA – Pytania i odpowiedzi

 

BLOK III  TRANSPORT DROGOWY

12.40 – 12.55

Trasa Słowackiego - Tunel pod Martwą Wisłą | Ryszard Trykosko  GIK

12.55 – 13.10

System Tristar | Tomasz Wawrzonek – ZDiZ

 

BLOK IV  TRANSPORT MORSKI

13.10 – 13.25

Budowa Terminalu DTC II | Michał Biernacki  DCT Gdańsk S.A.

 

BLOK V  TRANSPORT LOTNICZY

13.25 – 13.40

Rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku | Wojciech Płotka – Port Lotniczy Gdańsk

13.40 – 14.20

DYSKUSA PANELOWA  Pytania i odpowiedzi

 

Zakończenie konferencji