02.02.2017

MIĘDZY TYRANEM A KUMPLEM | dyskusja

„Między tyranem a kumplem – czyli jak zbudować zespół w sektorze publicznym, aby odnieść sukces” | dyskusja
termin | 2 lutego, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny


Stworzenie świetnej szkoły, rozwijanie powiatu lub miasta, wspieranie gospodarki w drodze do konkurencyjności to wyzwania, które wymagają dobrej strategii oraz kreatywnego zespołu utalentowanych, pełnych energii pracowników.
W naszym narodowym interesie leży strategiczne integrowanie instytucji publicznych wokół jasnych celów oraz profesjonalnej kultury organizacji, tak by praca w administracji była atrakcyjna dla najlepszych.

Prowadzący: Izabela Kisilowska i Maciej Kisilowski, autorzy książki pt. „Administrategia”

Uczestnicy dyskusji: osoby doświadczone w zarządzaniu w administracji publicznej lub/i w sektorze pozarządowym:
Marcin Drogorób – dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Zofia Lisiecka – prezeska Fundacji Edukacyjnej ODiTK
Maciej Nowak – zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru Polskiego w Poznaniu