17.09-18.09.2014

METROPOLITALNE FORUM KULTURY

17 i 18 września, w Sopocie i w Gdańsku, nauczyciele, edukatorzy, przedstawiciele instytucji kultury, samorządów i rządu spotkają się na I Metropolitalnym Forum Kultury zorganizowanym pod hasłem Edukacja Kulturalna Pomorze: diagnoza, wyzwania, zobowiązania. Założeniem dwóch dni rozmów o edukacji kulturalnej jest wypracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb przedstawicieli instytucji kultury i placówek edukacyjnych, spotkanie tych grup i wspólna dyskusja.
Podczas Forum wystąpią eksperci i praktycy z zakresu edukacji kulturalnej, którzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, kameralnych rozmowach przy stolikach i prezentacjach dobrych praktyk projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
Celem Forum jest określenie potencjałów, jakie mogą przyczynić się do zmian systemowych w edukacji kulturalnej, zwiększenia współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, szkołami, samorządami i innymi, oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi, a także podniesienie jakości oferowanych programów.

PROGRAM FORUM

17 września | ŚRODA | Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

10.00 powitanie
BLOK I
EDUKACJA KULTURALNA: JAK JEST REALIZOWANA?
10.10–10.30 Prezentacja: Jaka edukacja kulturalna – diagnoza lokalna
Tomasz Grabowski (Fundacja Ośrodek Badań i Analiz Społecznych)
10.30–11.40 Edukacja kulturalna: system czy nie-system, jak ją dziś rozumiemy?
Procesy indywidualizacji działań edukacyjnych, uczestnictwa i nie-uczestnictwa w kulturze. Nowe formy partycypacji kulturowej. Kto zajmuje się edukacją kulturalną, do kogo kierowane są programy. Wyzwania edukacji i animacji kulturowej.
Głos wprowadzający i moderacja: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański

dyskusja: Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Miasta Sopotu, Katarzyna Hall, Stowarzyszenie Dobra Edukacja, Mariola Paluch, zastępca dyrektora ds. edukacji w Wydziale Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, dr Filip Schmidt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Monika Jastrzębska-Opitz. Żuławski Ośrodek Kultury, Sylwester Gałuszka, Kolonia Artystów
11.40–12.00 przerwa kawowa
12.00–13.30 Metody, cele, skala działania, logika czasowa edukacji kulturalnej. Kompetencje kadr kultury. Możliwości, ograniczenia edukacji i animacji kulturowej. Szanse systemowych zmian dążących do podniesienia jakości edukacji kulturalnej.
Głos wprowadzający i moderacja: Joanna Orlik (Małopolski Instytut Kultury)

dyskusja: dr Marta Kosińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Marta Białek-Graczyk, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych “ę", Andrzej Byczkowski, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Iwona Piastowska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Szemud
13.30–14.30 przerwa obiadowa
BLOK II
EDUKACJA KULTURALNA: CZYJE ZOBOWIĄZANIE?
EDUKACJA KULTURALNA W STRATEGIACH I POLITYKACH KULTURALNYCH I EDUKACYJNYCH
14.30–14.45 Prezentacja: Wyzwania dla Europy w obszarze edukacji
Jan Pakulski, przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
14.45–16.15
Edukacja kulturalna: system czy nie system, czy możliwe i skuteczne są działania systemowe? Czy edukacja kulturalna jest postrzegana jako istotna z punktu widzenia polityk sektorowych? Czy istnieją skuteczne polityki na szczeblach i państwowym jak i samorządowym czy raczej możemy mówić o dobrych praktykach? Jak radzić sobie z dużymi dysproporcjami na obszarach metropolitalnych? Edukacja i kultura: potencjalne obszary współpracy.
Głos wprowadzający i moderacja: Marcin Nowicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 
dyskusja: Mariusz Tokarski, wicedyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Danuta Pusek, główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Anna Czekanowicz-Drążewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, Piotr Kowalczuk, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku, Piotr Płocki, naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd Miejski w Sopocie, Władysław Zawistowski, dyrektor Departamentu Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Program towarzyszący
Od godz. 16.30 Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wystawy malarstwa Teodora Axentowicza – Ormianin polski i Iwana Ajwazowskiego – Czas i wieczność.
wstęp wolny dla uczestników Forum

18 września | CZWARTEK | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk

10.00–11.20
PRAKTYKI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH
wprowadzenie: Aleksandra Szymańska, Instytut Kultury Miejskiej
moderacja: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański
prezentacje:
  • Hanna Wróblewska (Dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki),
  • dr Marta Kosińska, dr Filip Schmidt (Centrum Praktyk Edukacyjnych),
  • Anna Kościelak (Edu-Akcja),
  • Anna Michalak-Pawłowska (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej): prezentacja Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej,
  • Artur Liebhart (Against Gravity): Akademia Planet+Doc - zaproszenie na lekcję pokazową
11.20–12.10 Tradycje i trendy edukacji kulturalnej: edukacja medialna
Głos wprowadzający i moderacja: dr Grzegorz Stunża, Uniwersytet Gdański

dyskusja: dr. hab. Mirosław Filiciak, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Katarzyna Grubek, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Anna Mazgal, Centrum Cyfrowe, Łukasz Kowalski, Brama Grodzka
12.10–12.40 przerwa kawowa
12.40–14.30
PRAKTYKI DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH - PANELE TEMATYCZE
Sesja poświęcona tworzeniu platformy współpracy pomiędzy środowiskiem edukacyjnym a instytucjami kultury. W każdej z czterech grup tematycznych zaprezentowane zostaną wybrane przykłady działań i programów realizowanych w skali lokalnej lub ogólnopolskiej.
 
1. EDUKACJA EDUKATORÓW
Przykłady programów edukacyjnych, których odbiorcami są nauczyciele, edukatorzy, animatorzy.
moderacja: Anna Kościelak, Edu-Akcja,
Marta Białek-Graczyk, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "ę": Młode menedżerki kultury, Mistrz uczeń,
Anna Ratkiewicz-Syrek, Gdański Teatr Szekspirowski: program edukacji kierowany do nauczycieli,
Anna Dereń, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach
Anna Zdzieborska, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Zachęta dla nauczycieli,
Marcin Skorek, KinoSzkoła: Filmowe Drogowskazy

2. WSPÓŁPRACA
Przykłady programów edukacyjnych realizowanych we współpracy instytucji edukacyjnych (szkoły, przedszkola) z instytucjami kultury; łączenie zajęć szkolnych z programami realizowanymi przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe; modele współpracy, wzajemne potrzeby, komunikacja.
moderacja: Joanna Zabłocka-Skorek (KinoSzkoła - Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej),
Anna Urbańczyk (Instytut Kultury Miejskiej): Gdańskie Miniatury,
Anna Krajewska (Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu),
Romuald Pokojski, Barbara Małecka (Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku),
Joanna Gugała-Ponikowska: klasy profilowane w Sopocie, współpraca z Politechniką Gdańską,
Andrzej Stelmasiewicz (Fundacja Wspólnota Gdańska): Akademia Gdańskich Lwiątek

3. CZYTELNICTWO
Prezentacja działań edukacyjnych mających na celu poprawienie stanu czytelnictwa w Polsce.

moderacja: Joanna Laprus-Mikulska,
Szymon Kloska, Instytut Książki: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Dyskusyjne Kluby Książki, Festiwal Literatury dla Dzieci,
Paweł Braun, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Patryk Stanik, Fundacja Tygodnika Powszechnego: Lekcje czytania
Renata Dymarska, Nadbałtyckie Centrum Kultury
Roman Wojciechowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie: Literacki Sopot

4. EDUKACJA OBYWATELSKA
Działania upowszechniające wiedzę obywatelską, promujące umiejętności i postawy niezbędne do budowania społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniające kompetencje takie jak współpraca, praca zespołowa.

moderacja: Katarzyna Grubek, Centrum Edukacji Obywatelskiej: Młody Obywatel, KOSS, Ślady przeszłości
Anita Radtke, Fundacja Parasol: Parasol Demokracji,
Barbara Sroka, Instytut Kultury Miejskiej: Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki
Agnieszka Piórkowska, Iwona Katarzyńska-Czaplewska, Europejskie Centrum Solidarności: Solidarna Szkoła, Zrozumieć Sierpień,
Magdalena Kajtoch, Fundacja Pomysłodalnia: Chórraa,
Magda Zakrzewska, Nadbałtyckie Centrum Kultury: Przestrzeń wokół nas.
Program towarzyszący

15.30 zapraszamy do zwiedzania wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Wstęp wolny
16.00–19.00 zapraszamy do uczestniczenia w próbach teatralnych z okazji zbliżającego się otwarcia Teatru Szekspirowskiego.
miejsce: dziedziniec Teatru Szekspirowskiego, ul. W. Bogusławskiego 1, Gdańsk.
16.30–18.30 Seminarium informacyjne „Kreatywna Europa – aspekt edukacyjny”
Czym jest Program Kreatywna Europa? Cele i struktura programu, obszary wsparcia i możliwości finansowania działań edukacyjnych. Projekty współpracy, sieci współpracy, platforma europejska. ERASMUS+: co z dziedziny edukacji kulturalnej może zaoferować flagowy, europejski program mobilności?
prelegenci: Justyna Podrażka, Creative Europe Desk, Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
miejsce: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, sala 209 / II p
 
   
Metropolitalne Forum Kultury, Gdańsk - Sopot, 17–18 września 2014
organizatorzy: Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny
partnerzy: Europejskie Centrum Solidarności, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Edukacji Nauczycieli.
patronat medialny: Radio Gdańsk