15.05-16.05.2018

MAY 1968. GENERATIONAL EXPERIENCE / TRANSFORMATIONAL EXPERIENCE | konferencja naukowa

PRZEŁOMY ’68
termin | 14-16 maja 2018
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych 
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny 
 
Wydarzenia z 1968 roku były punktem zwrotnym wielu historii, nie tylko europejskich. Praska Wiosna i próba liberalizacji komunizmu, marcowa kampania antysemicka w Polsce, wydarzenia majowe we Francji i Niemczech oraz w Meksyku i Japonii zmobilizowały ogromną rzeszę ludzi i zaowocowały wyłonieniem się nowych elit i rodzajów działaczy oraz przekształceniem społeczeństw. Pięćdziesiąta rocznica tych wydarzeń jest okazją do refleksji nad ścieżkami historycznych zależności w rozwoju ruchów społecznych i współczesnych nurtów politycznych. 
Gościem honorowym konferencji będzie prof. Alain Touraine.