WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

MAJĄTEK

Informację udostępniono: 27.04.2015 10:07
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2017 08:04

MAJĄTEK TRWAŁY