BIBLIOTEKA ECS TYMCZASOWO ZAMKNIĘTA

Ze względu na czasowe zamknięcie całego budynku biblioteka nie świadczy usług
w zakresie udostępniania zbiorów w innych przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności.
kontakt | biblioteka@ecs.gda.pl
podstawa prawna | postanowienie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury