WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

CZEŚĆ! | JĘZYK [PL/ENG/RU]

[PL]
JĘZYK

nauka polskiego / cotygodniowe spotkania / poziom podstawowy i zaawansowany

Szukasz pracy, ale nie znasz języka polskiego? Chcesz rozpocząć edukację w Polsce lub po prostu swobodnie rozmawiać ze znajomymi? Nic prostszego! Przyjdź do nas na bezpłatny kurs językowy i poznaj tajemnice polskiej gramatyki i ortografii. Prowadzimy lekcje na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

termin
| październik 2019 – maj 2020
test językowy | 30 września, godz. 18.00
udział | bezpłatny
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, 3 piętro
sala | 5

kontakt

/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74


[ENG]
LANGUAGE

Polish lessons / meetings every week / basic and advanced level

You are looking for a job but do not speak Polish? You want to start your education in Poland or just talk to your friends freely? Nothing could be simpler! Visit us for a free language course and learn Polish grammar and spelling secrets. We teach basic and advanced level lessons.

duration | October 2019 – May 2020
language proficiency test | 30 September, 6:00 PM
participation | free
location | Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 3rd Floor
room | 5

contact details
/ e-mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Europejskie Centrum Solidarności (European Solidarity Centre), 1 Solidarności Square, Gdańsk
/ Magdalena Stuedemann, tel. +48 58 772 40 74

[RU]
ЯЗЫК

учёба польского языка / еженедельные встречи / базовый и продвинутый уровни

Ищешь работы, но не говоришь по-польски? Хочешь начать учёбу в Польше либо просто свободно разговаривать с друзьями? Нет проблемы! Заходи к нам на бесплатный языковый курс и узнай тайны польской грамматики и орфографии. Проводим уроки на базовым и продвинутым уровнях.

срок | октябрь 2019 – май 2020
языковой тест | 30 сентября в 18.00 ч.
участие | бесплатное
место проведения |Европейский центр солидарности, 4 этаж
место | зал 5

контакт
/ mail: czesc@ecs.gda.pl
/ Европейский Центр Солидарности, пл. Солидарности 1, Гданьск
/ Magdalena Stuedemann, тел. +48 58 772 40 74