03.03.2017

LUDOWA HISTORIA POLSKI | seminarium

termin | 3 marca, piątek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Chłopi pańszczyźniani i folwarczni, komornicy, zbiedzy, rebelianci – jaka była ich rola w polskiej historii? O kulturze, pracy i aspiracjach klas chłopskich na przestrzeni wieków rozmawiać będą historycy i eksperci.

UCZESTNICY DYSKUSJI
Michał Rauszer | doktor kulturoznawstwa, etnolog. Pracownik Instytutu Slawistyki PAN. Zajmuje się kulturowym konstruowaniem tożsamości, buntem oraz badaniami nad biopolitycznym kształtowaniem stosunków pańszczyźnianych.
Waldemar Kuligowski | profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, przewodniczący Zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, kierownik redakcji UAMTV. Aktualnie prowadzi badania dotyczące publiczności festiwali muzycznych oraz kulturowych skutków budowy autostrad.
Cezary Obracht-Prondzyński | socjolog, antropolog, historyk. Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Jego zainteresowania badawcze dotyczą głównie problematyki mniejszości narodowych i etnicznych, kulturowych problemów współczesności, kultury Kaszub i Pomorza, polityki regionalnej.

organizatorzy | ECS, „Czas Kultury”

relacja z seminarium