19.09.2020

LEKCJE OPORU | warsztaty

termin | 19 września 
godziny |  11.00–18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | zgłoszenia: dorota.borodaj@gmail.com (max 20 osób)

Fasada szkoły zasłonięta transparentami. 
Tłumy zbierające się w centrum Warszawy na głównym proteście.
Spięta twarz ministra edukacji, nagłówki z gazet. 
Tyle większość obywateli i obywatelek pamięta z kwietniowych dni w 2019 roku.
Migawki, obrazy, urywki zdań, hasła, wrażenia.

Strajk Nauczycieli objął ponad 70 procent placówek oświatowych. W istocie zaś miał wpływ na nas
wszystkich. Był mozaiką historii, opowieści, skomplikowanych zdarzeń, przeżyć. Był zarówno
sprawą publiczną, jak i osobistą wielu tysięcy ludzi.

• Czym był dla samych nauczycielek i nauczycieli – tych, którzy i które przystąpiły do niego i
tych, którzy tego nie zrobili?
• Jakie były tamte dni, emocje, jakie znaczenia i sytuacje?
• Jakiej wiedzy strajk dostarczył tym, którzy szkołę tworzą – także uczniom i uczennicom,
rodzicom, dyrektorkom i urzędnikom?
• Jaką lekcję odebrali sami nauczyciele – ci, którzy protestowali i ci, którzy sami w nim nie
uczestniczyli?
• Czego zabrakło w jego postulatach?
• Co przyniósł szkole, jakie ślady zostawił?

Zapraszamy na spotkanie, którego celem będzie refleksja, usłyszenie własnego głosu i perspektywy
innych osób. Warsztat jest częścią procesu zbierania materiałów do spektaklu pt. „Lekcje Oporu”
realizowanego przez zespół aktorów i aktorek związanych ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru
(premiera: Warszawa, grudzień 2020) oraz wydarzeniem zamykającym numer Magazynu Kontakt
poświęcony edukacji pt. „Samotność nauczycielek”.
Zapraszamy do praktycznego namysłu i wymiany doświadczeń. Powrotu do wspomnień i obrazów.
Do wspólnego zadawania pytań o strajk i jego znaczenie dla szkoły, dla społeczeństwa, dla
nauczycieli, dla każdej i każdego z nas.

Warsztat poprowadzą doświadczone pedagożki i pedagodzy teatru ze Stowarzyszenia Pedagogów
Teatru.
Zapewniamy obiad, poczęstunki oraz zwrot kosztów podroży, jeśli będzie potrzeba – również
nocleg. Udział w warsztacie jest bezpłatny, obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną organizatorzy warsztatu gwarantują przeprowadzenie go
w sposób bezpieczny i zgodny z wytycznymi dla tego typu wydarzeń:
1. uczestnicy i uczestniczki otrzymają przyłbice, będą mogli użyć ich opcjonalnie, zamiast
maseczek (prosimy o korzystanie z własnych, wielorazowych masek)
2. na miejscu będą dostępne środki do dezynfekcji rąk
3. warsztat odbędzie się w sali, która umożliwi uczestniczkom i uczestnikom zachowanie
dystansu
4. w warsztacie weźmie udział maksymalnie 20 uczestniczek i uczestników


Organizatorzy: Magazyn Kontakt, Europejskie Centrum Solidarności, Stowarzyszenie
Pedagogów Teatru

Wydarzenie odbywa się dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018-2030.