27.07-31.07.2020

LATO W STOCZNI | spacery po stoczni