13.07-17.07.2020

LATO W STOCZNI | spacery po stoczni