06.03.2018

Konferencja | Współpraca Samorządów Uczniowskich EU

Uczniowie, opiekunowie uczniowskich samorządów i dyrektorzy z kilkudziesięciu szkół z całej Europy będę debatować na temat „Współpracy Samorządów Uczniowskich EU”.
To pierwsza tego typu konferencja w Polsce.


PROGRAM KONFERENCJI
ECS, sala wystaw czasowych, parter

6.03.2018 / wtorek
9.15–9.45 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie konferencji — Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska
10.30–11.00 Prezentacja OBESSU
11.00–11.30 WARSZTATY- CZĘŚĆ PIERWSZA
– członkowie Samorządów Uczniowskich EU- sala wystaw czasowych
– opiekunowie gdańskich Samorządów Uczniowskich- sala 5 (III piętro)

11.30–11.45 przerwa

11.45–12.50 WARSZTATY- CZĘŚĆ DRUGA
–członkowie Samorządów Uczniowskich EU- sala wystaw czasowych
–opiekunowie gdańskich Samorządów Uczniowskich- sala 5 (III piętro)
13.00–14.00 PANEL DYSKUSYJNY „DEMOKRACJA-SAMORZĄDNOŚĆ-ODPOWIEDZIALNOŚĆ”
Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta piasta Gdańska ds. polityki społecznej
Przedstawiciel OBESSU
Przedstawiciel Samorządów Uczniowskich EU
Michał Wlazło, członek Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w latach 2015-2017
Magdalena Rudnicka, opiekun Samorządu Uczniowskiego IX LO w Gdańsku
14.00 Zakończenie konferencji