17.04.2018

KREOWANIE INNYCH... | Gdańskie Wykłady Solidarności

KREOWANIE INNYCH W POSTSOCJALIZMIE: OD „MOHEROWYCH BERETÓW” DO „FANTOMOWYCH UCHODŹCÓW” | prof. Michał Buchowski
 
termin | 17 kwietnia 2018, wtorek, godz. 18
miejsce| ECS, biblioteka (I piętro)
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny
 
Postsocjalizm jako formacja społeczno-ekonomiczno-polityczna zanalizowany jest z punktu widzenia antropologii społecznej. W procesie ustanawiania hierarchii społecznych bezustannie kreuje się „innych” jako grup zbędnych bądź niepożądanych. Ich zmieniające się kategorie pomagają ustanawiać kulturowe tożsamości, które sankcjonują realizację celów hegemonicznych i dominujących grup interesu władających polityką i dyskursami publicznymi.
 
Prof. dr hab. Michał Buchowski – antropolog społeczny, filozof, kulturoznawca. Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego od 2005 roku, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (od 2008 roku)oraz Centrum Badań Migracyjnych. Piastuje Katedrę Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W centrum jego zainteresowań znajdują się: teoria i metodologia antropologii, antropologia postsocjalizmu i współczesne społeczeństwo polskie, antropologia religii (magia, racjonalność), migracje oraz heterogeniczność kulturowa. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. „Rethinking Transformation: an anthropological perspective on post-socialism” (2001), „Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności” (2004), „Etnologia polska: historie i powinowactwa” (2012) oraz „Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu” (2018). Tłumacz prac m.in. Michaela Herzfelda i Edmunda Leacha.