03.03.2017

KOOPERATYZM W MIESZKALNICTWIE – ZMIERZCH CZY NOWY POCZĄTEK? | seminarium

wstęp organizatorów | 
Podczas mini-konferencji i panelu dyskusyjnego chcemy zastanowić się nad tym, co jest przyczyną niskiej popularności form spółdzielczych we współczesnym mieszkalnictwie (czynniki ekonomiczne, prawne, a może kulturowe) i co możemy zrobić, by tę sytuację zmienić. Czy rzeczywiście poziom zaangażowania członków istniejących spółdzielni i wspólnot we własne sprawy oraz wpływ, jaki Ci wywierają na polskie ustawodawstwo i gospodarkę, jest tak znikomy? Czy w Polsce powstają współcześnie prawdziwe kooperatywy mieszkaniowe i czy mogą one faktycznie stanowić alternatywę dla osób usiłujących znaleźć własny kąt? Przede wszystkim jednak – czy istniejące od dziesiątków lat formy prawne wspólnotowego zamieszkiwania – spółdzielnie i wspólnoty – można dziś wykorzystać dla zwiększenia poziomu partycypacji obywatelskiej, społecznego zaangażowania, a także komfortowego i wartościowego życia, które mogłyby stanowić również równoprawną propozycję dla polityki mieszkaniowej na poziomie państwa?
 
PROGRAM
 
12.15–14.00 Mini-konferencja
 
dr Aleksandra Bilewicz, UW, Wprowadzenie – o projekcie „Tradycje polskiego kooperatyzmu”
dr Bartosz Mika, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, „Mieszkanie jako przedmiot/obiekt własności”
dr Magdalena Muszel, firma badawcza Danae sp. z o.o., „Co-housing dla seniorów. Czy to ma sens w Polsce?”
dr Arkadiusz Peisert, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, „Dziedzictwo spółdzielni mieszkaniowych i co z niego wynika” 
Roman Paczkowski, „Pomorska Kooperatywa Mieszkaniowa: Powstanie i rozwój PKM”
 
14.30–16.30 Panel dyskusyjny
 
Uczestnicy:
Aleksander Krajewski, architekt realizujący grupowe procesy projektowe, członek rady fundacji Napraw Sobie Miasto; członek zarządu SARP o. Katowice
dr inż. arch. Agata Twardoch, urbanistka społeczna, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Jaromir Gazy, Krajowe Stowarzyszenie Spółdzielców „Nasze Domy”
Arkadiusz Peisert, UG