26.10.2015

KLUB OBCOKRAJOWCA

Spotkanie organizacyjne dla osób, które chcą wziąć udział w lekcjach języka polskiego dla obcokrajowców.

termin | 26 paździenrika 2015, poniedziałek, godz. 17.15 
miejsce | biblioteka ECS (I piętro)

Lekcje języka polskiego dla obcokrajowców będą odbywały się zawsze w poniedziałki o godzinie 17.00 w bibliotece ECS. Pierwsze zajęcia odbędą się 9 listopada. 

Spotkania poprowadzą studentki z koła naukowego Młodych Dydaktyków Uniwersytetu Gdańskiego, zajmujące się edukacją językową i kulturową obcokrajowców.

Zajęcia są bezpłatne.