Zestawienia tematyczne

Zestawienia tematyczne opracowane zostały w oparciu o zbiory biblioteki oraz zasoby on-line znajdujące się w wolnym dostępie.
 
Informacja bibliograficzna uzupełniona została wiadomościami dotyczącymi zawartości (pełne spisy treści, noty od wydawcy, cytaty) oraz kontekstami (recenzje, streszczenia, odniesienia oraz linki do materiałów udostępnianych w Internecie).
Poza prezentowanymi powyżej, przygotowane zostały zestawienia tematyczne zebrane w czterech kategoriach: wydarzenia, ludzie, organizacje i konteksty. Zestawienia te dostępne są na stanowiskach komputerowych biblioteki, poprzez menadżera bibliograficznego „Citavi”.
 
WYDARZENIA LUDZIE
Czerwiec 1956 Jacek Kuroń
Czerwiec 1976 Jacek Kaczmarski
Grudzień 1970 Jan Paweł II
Marzec 1968 Jerzy Giedroyc
Okrągły Stół Jerzy Popiełuszko
Sierpień 1980 Lech Wałęsa
Stan wojenny Ludzie opozycji, ludzie Solidarności
Strajki 1988 Stefan Wyszyński
Wybory czerwcowe  
ORGANIZACJE KONTEKSTY
Komitet Obrony Robotników Aparat represji w PRL
Konfederacja Polski Niepodległej Cenzura w PRL
Niezależne Zrzeszenie Studentów Drugi obieg wydawniczy w PRL
Pomarańczowa Alternatywa Emigracja polityczna
Radio Wolna Europa Gospodarka PRL
Ruch Młodej Polski Gułag
Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela Kino w PRL
Solidarność Kościół Katolicki w PRL
Solidarność Walcząca Kultura Niezależna
Stocznia Gdańska Literatura antykomunistyczna
Studenckie Komitety Solidarności Młodzieżowa opozycja polityczna
  Podziemie antykomunistyczne 1944-1956
  Problematyka współczesnego uchodźctwa
  Propaganda komunistyczna
  PZPR - centrum władzy w Polsce Ludowej
  Satyra w PRL
  Teatr w PRL
  Zimna wojna