audytorium SESJA INAUGURACYJNA
09.00—10.00 powitalna kawa, rejestracja
10.00—10.10 otwarcie kongresu
Basil Kerski — dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

audytorium

SESJA PLENARNA | SOLIDARNOŚĆ NASZYCH CZASÓW
10.10—10.30 Solidarni w rozwoju — od idei ku praktyce
Aleksandra Dulkiewicz — prezydent Gdańska
10.30—10.50 Solidarity despite inequalities? Economic divisions and development
Solidarność pomimo nierówności? Podziały gospodarcze a rozwój

prof. Gesine Schwan — współzałożycielka i prezes, HUMBOLDT-VIADRINA Governance Platform
10.50—11.10 Bodziec finansowego sukcesu a powszechność godziwej egzystencji
prof. UG dr hab. Dariusz Filar — Uniwersytet Gdański
10.10—11.30 Lessons learnt from Corona — territorial justice and solidarity are the order of the day!
Lekcje wyciągnięte z Corony — sprawiedliwość terytorialna i solidarność na porządku dziennym!

prof. Holger Magel — Senior Excellence Faculty, Uniwersytet Techniczny w Monachium; Honorowy Prezydent Bawarskiej Akademii Rozwoju Obszarów
11.30—11.45 Autorytarne bezpieczeństwo vs solidarny rozwój
prof. dr hab. Jerzy Hausner — Przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Fundacja GAP
11.45—12.15 przerwa
 
 

SESJE TEMATYCZNE
audytorium
12.15—13.45
temat
Kto ma prawo do dobrego życia? Spór demokracji z populizmem

moderator: dr Grzegorz Piotrowski — Socjolog, Europejskie Centrum Solidarności
dr hab. Elżbieta Korolczuk — Uniwersytet Södertörn w Sztokholmie; Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski
Barbara Sadowska — Współzałożycielka i Przewodnicząca Zarządu, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
Jan Jakub Wygnański — Fundacja Stocznia
sala wystaw czasowych
12.15—13.45
temat
XYZ… Solidarność między pokoleniami (nie tylko o demografii, technologii i klimacie)
moderator: dr Jacek Kołtan — pełnomocnik dyrektora ds. naukowych, Europejskie Centrum Solidarności
prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak — prorektor ds. Nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Marcin Olender — manager ds. Polityk Publicznych na Europę Wschodnią i Środkową, Google
Aleksandra Sawa — dziennikarka, Kultura Liberalna
prof. dr hab. Tomasz Szlendak — Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
13.45—14.45 przerwa
  SESJE TEMATYCZNE
audytorium
14.45—16.00
temat
Samorząd – inwestor czy animator wspólnoty obywateli

moderator: Maria Klaman — Samorządy dla Polski
Monika Chabior —
zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
dr Marcin Gerwin
— Center for Climate Assemblies
Paula Kłucińska
— Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Mieczysław Struk
— marszałek województwa pomorskiego
sala wystaw czasowych
14.45—16.15
temat
Różnorodność i inkluzja warunkiem solidarnego rozwoju

moderator: Ewa Sowińska — Partner ESO Audit, Mentor, członek Rady Programowej kongresu
prof. UG dr hab. Tomasz Besta — Uniwersytet Gdański
Karolina Kędziora — radczyni prawna, prezeska zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Magda Krzyżanowska-Mierzewska — radca prawny, emerytowana Head of Division w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Piotr Olech — działacz społeczny, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
dr Barbara Stepnowska — ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska

partnerzy sesji: Karta Różnorodności, 30% Club
16.15—16.45 przerwa
audytorium SESJA PODSUMOWUJĄCA
16.45—17.45 Człowiek — środowisko — rynek: jakie społeczeństwo przyszłości?
moderator: prof. UG dr hab. Dorota Rancew-Sikora — Uniwersytet Gdański
Brunon Bartkiewicz — prezes zarządu, ING Bank Śląski
Magdalena Czarzyńska-Jachim — wiceprezydentka Sopotu
Ewa Sowińska — Partner ESO Audit, Mentor, członek Rady Programowej kongresu
Piotr Voelkel — założyciel grupy kapitałowej VOX
17.45—18.00 podsumowanie kongresu
podsumowanie: prof. dr hab. Cezary Obracht–Prondzyński — Instytut Socjologii, Uniwersytet Gdański, Wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu
zakończenie kongresu
Basil Kerski
— dyrektor ECS