Ile nadziei w kobietach?

8 października | piątek | godz. 19.30

ROZMOWA

wstęp wolny | ogród zimowy

Rewolucja jest kobietą – to jedno z wielu haseł masowych protestów jesienią 2020 roku przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Niepodważalny jest ich kobiecy charakter – kobiety z nadzwyczajną siłą upomniały się o obecność i widoczność w przestrzeni publicznej. Ale czy z tej konstatacji możemy wysuwać głębsze wnioski? Jaką odpowiedź da nam szersza perspektywa walki o demokrację i prawa człowieka w Polsce i na świecie? Czy sprawa emancypacji kobiet, o czym opowiadają też festiwalowe filmy, stanie się katalizatorem szerszych przemian społecznych? Takich, które niosą wolność, poszanowanie ludzkiej godności, podmiotowe i równe traktowanie wszystkich, którzy mogą – lub są – narażeni na dyskryminację, niewolę, utratę życia? Czy pokojowy, demokratyczny ład na świecie ocalą kobiety?

GOŚCIE
Julia Landowska, Marianna Łoboda, Julianna Łoboda | aktywistki na rzecz praw kobiet,
inicjatywa Zajmijcie się Pandemią (dziś fundacja WIDZIALNE)
dr Agnieszka Tomasik | innowatorka, liderka nauczycielskiej sieci Kreatywna Pedagogika
moderatorka | dr Anna Strzałkowska, psycholożka i socjolożka

→ PROGRAM AAFF 2021