WARSZTATY ROZWOJOWE [PL/RU]RU
ЖИЗНЬ НА НОВОМ МЕСТЕ | семинар по развитию
Приглашаем на семинары для взрослых,, которые начинают или уже начали новую жизнь в Польше. В ходе встречи мы узнаем больше о процессе адаптации, который мы переживаем в новом месте жительства. Мы также поговорим о том, что мы чувствуем во время миграции.
cрок | 5 декабря в 10.00-12.30
участие | бесплатно
язык | русский
место | онлайн, программа zoom - > https://zoom.us/j/97556812100 (Meeting ID: 975 5681 2100)
заявки | форма 
Svietlana Rosliakova - психолог, выпускница программы CZEŚĆ

Контакт
/ mail: b.rief@ecs.gda.pl
/ Bartosz Rief, тел.: +48 517 368 094
/ Европейский центр солидарности, pl. Solidarności 1, Гданьск

PL
ŻYCIE W NOWYM MIEJSCU | warsztaty rozwojowe
Zapraszamy na warsztaty dla osób dorosłych, które rozpoczynają lub rozpoczęły nowe życie w Polsce. W trakcie spotkania dowiemy się więcej o procesie adaptacji, przez który przechodzimy w nowym miejscu zamieszkania. Porozmawiamy także o tym, co czujemy w trakcie migracji.

termin | 5 grudnia, godz. 10.00–12.30
udział | bezpłatny
język | rosyjski
miejsce | online, program zoom -> https://zoom.us/j/97556812100 (Meeting ID: 975 5681 2100)
zgłoszenia | formularz 
prowadzenie | Svietlana Rosliakova – psycholożka, absolwentka programu CZEŚĆ

Kontakt

/ mail: b.rief@ecs.gda.pl
/ Bartosz Rief, tel. +48 517 368 094
/ Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, Gdańsk