Regulamin zwiedzania


 • REGULAMIN ZWIEDZANIA WYSTAWY STAŁEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►►
 • ZWIEDZANIE GRUPOWE ECS JEST ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
 • ZASADY UDOSTĘPNIENIA PRZESTRZENI AUDYTORIUM, SALI WYSTAW CZASOWYCH ORAZ SAL WARSZTATOWYCH W STANIE EPIDEMII ►►
 • ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH W BUDYNKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►►
 •  
 • ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI ECS W CZASIE EPIDEMII ►►
  więcej | ecs.gda.pl/Biblioteka
 • ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW ARCHIWUM ECS W CZASIE EPIDEMII ►►
 • więcej | ecs.gda.pl/Archiwum
 • ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE W CZASIE EPIDEMII ►►
  więcej | ecs.gda.pl/codziennie
 • ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI MEDIATEKI W STANIE EPIDEMII ►►
  więcej | ecs.gda.pl/Mediateka
 •  
 • REGULAMIN WSPÓŁORGANIZACJI WYDARZEŃ I NAJMU W EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►►
  więcej | ecs.gda.pl/wynajem
 • ZASADY KORZYSTANIA Z PRZESTRZENI WSPÓLNYCH W BUDYNKU EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI W STANIE EPIDEMII ►► 
 • RULES ON THE USE OF COMMON SPACES AT THE BUILDING OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE DURING THE PANDEMICS ►►
 • ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВ – МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЗДАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРА СОЛИДАРНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ►►
 • OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA EPIDEMICZNEGO ►► 
 • HEALTH AND AWARENESS OF EPIDEMIOLOGICAL RISK ►►
 • ЗАЯВЛЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ И ПОНИМАНИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО РИСКА ►►