WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

CO? PO CO?

Spotkania i warsztaty przybliżające dany temat, prowokujące do dyskusji, dające konkretną wiedzę.

Do tej pory odbyły się:

EKONOMIA SPOŁECZNA
termin
| 24 kwietnia 2018
gość | Maja Kurant (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej)

MEDIACJE
termin
| 16 października 2018
gość | Magda Bellwon (Conseo)