WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Czym były „Paczki Solidarności”? Jak wyglądało życie ludzi w Polsce w latach 80-tych? Dobra pomoc, czyli jaka? - na te i wiele innych pytań odpowiedzą w tym roku uczestnicy piątej już edycji Solidarnej Szkoły - programu aktywnej edukacji historycznej realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskie Centrum Solidarności. Dołącz do nich i zdobądź certyfikat Solidarnej Szkoły!


Solidarna Szkoła to:

• bezpłatny program dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych,
• dwa semestry działań w szkole mających na celu poznanie historii „Solidarności” oraz odkrycie jej nowego wymiaru w ramach ścieżki tematycznej „Współczesna paczka solidarności”,
• poznawanie przez uczniów i uczennice żywej historii oraz kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu i poczucia solidarności poprzez naukę i wolontariat.


Co oferujemy szkołom uczestniczącym w programie „Solidarna Szkoła”?

• bazę materiałów edukacyjnych, w tym scenariuszy lekcji i publikacji tematycznych dotyczących realizacji dwóch ścieżek tematycznych – historycznej i społecznej,
• spotkania sieciujące dla nauczycieli,
• spotkania z ekspertami w postaci webinariów oraz dostęp do bloga eksperckiego,
• wsparcie on-line - newsletter programowy, konsultacje z koordynatorką i festiwal internetowy dla młodzieży,
• udział najaktywniejszych szkół w finału projektu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku,
• certyfikat „Solidarnej Szkoły" dla szkół, które wypełnią kryteria certyfikatu oraz zaświadczenia dla wszystkich szkół biorących udział w programie.

Solidarna Szkoła w roku 2017/2018 zakończy się zrealizowaniem przez uczniów i nauczycieli projektu na jeden z dwóch poniższych tematów:

a. Projekt historyczny pn. „Paczki Solidarności” w oparciu o wiedzę zdobytą w pierwszym semestrze, np. projekt historii mówionej, wystawę, reportaż, grę miejską, „żywą bibliotekę”, kolaż, debatę. Celem uczniowskich projektów będzie odkrycie lokalnych historii “paczek solidarności” - ludzi zaangażowanych w ich dystrybucję czy korzystających z pomocy, a z drugiej strony popularyzację wiedzy o tych wydarzeniach wśród lokalnych społeczności (szczególnie młodszych pokoleń).

b. Projekt społeczny pn. „Współczesna paczka solidarności”. W oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną uczniowie poznają sytuację osób potrzebujących lokalnie i globalnie, nawiążą z nimi kontakt i przygotują własne „paczki solidarności”, rozumiane szeroko jako pomoc osobom lub społecznościom potrzebującym (niekoniecznie materialna). Osobisty kontakt (np. spotkania, Skype, wysyłanie listów/kartek okolicznościowych) będzie sprzyjał budowaniu empatii i zrozumienia.

Na zakończenie Programu zorganizowana zostanie w dniach 5-6 czerwca 2018 roku, w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności interaktywna konferencja podsumowująca dla uczestników i gości. Będzie to okazja do zaprezentowania najlepszych programów wychowawczo-edukacyjnych szkoły oraz najciekawszych projektów uczniowskich. Uczestnicy będą mogli także utrwalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i wystawach Europejskiego Centrum Solidarności.
Do udziału w konferencji zaproszone zostaną szkoły, które zrealizują wszystkie kryteria konieczne certyfikatu „Solidarnej Szkoły”, a także min. 5 kryteriów dodatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Wystawą Solidarnej Szkoły, która prezentuje efekty działań uczestników poprzednich edycji programu.

• Publikacją „Tworzymy Solidarną Szkołę”, która jest zbiorem pomysłów na lekcje i projekty edukacyjne.

Zapraszamy do na stronę Solidarnej Szkoły: www.solidarna.ceo.org.pl oraz na naszego facebooka: facebook.pl/solidarnaszkolaceoKontakt:
CEO Urszula Bijoś
tel. (22) 825 05 50 wew. 208
urszula.bijos@ceo.org.pl
ECS Agnieszka Wichrowska
Tel. (58) 772 40 40
a.wichrowska@ecs.gda.pl