Ebsco


TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE 
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: http://search.ebscohost.comBazy danych produkowane przez EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: 
1. Academic Search Complete
multidyscyplinarna, pełnotekstowa baza danych zawierająca ponad 7 900 czasopism pełnotekstowych oraz rekordy bibliograficzne z wielu monografii, raportów naukowych, materiałów konferencyjnych, dokumentów agencji rządowych i innych. Tema-tyka bazy obejmuje m.in.: antropologię, archeologię, astronomię, biologię, chemię, elektrotechnikę, elektronikę, farmację, fizykę, geografię, geologię, historię, inżynierię, matematykę, materiałoznawstwo, mechanikę, muzykę, nauki medyczne i psychologię, prawo, religię i teologię, studia etniczne i kulturowe, nauki techniczne, weterynarię, zoologię i wiele innych
2. Business Source Complete
baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu
3. Regional Bussiness News
jest dodatkiem do bazy BSC zawierającym pełne teksty z zakresu zagadnień ekonomicznogospodarczych dot. USA
4. Health Source: Nursing/Academic Edition
teksty z nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia
5. Health Source: Consumer Edition
teksty z zakresu ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych
6. AHFS Consumer Medication Information
zawiera 2200 opisów leków, które mogą przydać się nie tylko studentom medycyny, farmacji, pielęgniarstwa i innych kierunków związanych z ochroną zdrowia. Baza jest przygotowywana przez American Society of Health-System Pharmacists
7. MasterFILE Premier
baza wielodziedzinowa przeznaczona w szczególności dla bibliotek publicznych, oferująca teksty o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z za-kresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych
8. Newspaper Source 
baza pełnotekstowa oferująca dostęp do 360 gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim (m.in. The Times, Daily Mail, The Washington Post, USA Today, Daily News)
 
oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych):
1. Agricola
baza danych zawiera rekordy bibliograficzne pochodzące z biblioteki National Agricultural Library z zakresu tematyki rolniczej i nauk pokrewnych
2. ERIC
baza opisów bibliograficznych i linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych
3. GreenFILE
baza zawierająca informacje z obszernych badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko; obejmuje kolekcję publikacji naukowych, rządowych i popularnonaukowych na temat globalnego ocieplenia, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonej gospodarki rolnej, energii odnawialnej, recyklingu i in.
4. Library, Information Science & Technology Abstracts
baza zawierająca indeksy, abstrakty, opisy bibliograficzne i streszczenia raportów, monografii i materiałów konferencyjnych z zakresu bibliotekoznawstwa, klasyfikacji, katalogowania, bibliometrii, informacji naukowej
5. MEDLINE
baza z zakresu medycyny wydawana przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych
6. European Views of the Americas: 1493 to 1750
nowa bibliograficzna baza danych stanowi cenny indeks dla bibliotek, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych powstałymi w Europie pracami dotyczącymi obu Ameryk z lat 1493-1750; baza zawiera ponad 32.000 rekordów obejmujących historię europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa
7. Teacher Reference Center
baza udostępniająca indeksy i streszczenia pochodzące z 280 najpopularniejszych czasopism i magazynów dla nauczycieli i pedagogów