Communist and Post-Communist Studies


TYP: CZASOPISMO NAUKOWE
KATEGORIA: HISTORIA RUCHÓW KOMUNISTYCZNYCH
DOSTĘP: https://www.sciencedirect.com/journal/communist-and-post-communist-studies

Międzynarodowy kwartalnik zajmujący się problematyką polityki wewnętrznej i międzynarodowej państw komunistycznych i postkomunistycznych, a także zagadnieniem szeroko rozumianych ruchów komunistycznych. Autorzy artykułów analizują historyczne i bieżące wydarzenia w świecie komunistycznym i postkomunistycznym, w tym kwestie tyczące się ideologii, gospodarki i problemów społecznych.

Oprócz artykułów z zakresu tradycyjnych dyscyplin: historii, politologii, ekonomii i stosunków międzynarodowych, na łamach czasopisma publikowane są także teksty w takich dziedzinach jak: antropologia kulturowa, edukacja, geografia, religia i socjologia.
 

→ Więcej informacji