Czasopismo Science


TYP: CZASOPISMO NAUKOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: http://science.sciencemag.org/Czasopismo Science, założone w 1880 roku przy wsparciu amerykańskiego wynalazcy Thomasa Edisona, urosło do rangi wiodącego wydawnictwa na świecie w dziedzinie przełomowych badań, nowości naukowych oraz komentarzy, osiągając największy nakład spośród wszystkich odpłatnych, ogólnonaukowych, recenzowanych czasopism.

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji. Ponadto na serwerze dostępne jest czasopismo open-access Science Advances.


→ Więcej informacji