Czasopismo Nature


TYP: CZASOPISMO NAUKOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://www.nature.com/nature/Nature (International Journal of Science) – jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Ukazuje się w formie tygodnika ilustrowanego. Zostało założone w 1869 roku przez Normana Lockyera. W przeciwieństwie do ogromnej większości czasopism naukowych, z reguły wysoko wyspecjalizowanych, tygodnik „Nature” opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników cytowań (impact factor = ok. 38) ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Czasopismo Nature jest udostępniane z serwera wydawcy Nature Publishing Group. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010.


→ Więcej informacji