Elsevier


TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://www.sciencedirect.com/
Elsevier (rok założenia: 1880) jest największym światowym wydawnictwem naukowym. Stanowi część grupy Reed Elsevier z główną siedzibą w Amsterdamie. Bardzo dużo jego tytułów znajduje się na liście JCR, a ich Impact Factor z roku na rok rośnie. Czasopisma Wydawnictwa Elsevier znajdują się w czołówce w ponad 50 kategoriach naukowych.

Zasoby Elseviera obejmują głównie książki i czasopisma z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, społecznych oraz humanistycznych.

Czasopisma wydawnictwa Elsevier są na bieżąco archiwizowane i udostępniane na serwerze Infona w ICM, na którym docelowo zostaną zarchiwizowane także książki.


→ Więcej informacji