Wiley


TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://onlinelibrary.wiley.com/Wiley jest światowym wydawcą specjalizującym się w publikacjach naukowych. Został założony w 1807 roku w Stanach Zjednoczonych przez Charlsa Wileya.

Zasoby Wileya (książki, wydawnictwa encyklopedyczne i akademickie, czasopisma) pogrupowane są według 17 dziedzin tematycznych: architektura i planowanie; fizyka i inżynieria; humanistyka; informatyka; matematyka i statystyka; medycyna; nauki o ziemi, kosmosie i środowisku; nauki o życiu; nauki społeczne; pielęgniarstwo, stomatologia i ochrona zdrowia; prawo i kryminalistyka; psychologia; rolnictwo i nauki o żywieniu; sztuka stosowana; weterynaria.

Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona Wiley w Polsce w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

Roczniki czasopism z okresu licencji krajowej (od 2012 roku) oraz zakupione książki są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.
 

→ Więcej informacji