Springer


TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA
DOSTĘP: https://link.springer.com/

Springer jest drugim co do wielkości (po Elsevierze) globalnym wydawcą, publikującym książki, e-booki i recenzowane czasopisma naukowe z najważniejszych dziedzin nauki, technologii i medycyny (ang. STM: science, technical & medical). Dom wydawniczy Springer został założony w Berlinie w roku 1842 przez Juliusa Springera. Od 2015 stanowi część grupy wydawniczej Springer Nature. Ponadto na jego serwerach dostępne są naukowe bazy danych takie jak SpringerLink, Springer Protocols i SpringerImages.

Zasoby Springera tworzą 24 kolekcje tematyczne: biomedycyna; biznes i zarządzanie; chemia; edukacja; ekonomia; farmakologia; filozofia; fizyka; geografia; historia; informatyka; inżynieria; literatura; matematyka; materiałoznawstwo; medycyna i zdrowie publiczne; nauki o ziemi; nauki o życiu; nauki polityczne; ochrona środowiska; prawo; psychologia; socjologia i statystyka.

Czasopisma i książki wydawnictwa Springer są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju.
 

→ Więcej informacji