W przededniu wielkiej zmiany. Polska w 1988 roku
pod redakcją Anny Korejwo

Zbiór materiałów z konferencji zorganizowanej w 20 rocznicę wydarzeń z 1988. W trakcie jej dyskusji omówiono sytuację wewnętrzną i geopolityczną ówczesnej Polski, podjęto również próbę wskazania genezy rozpadu systemu komunistycznego. Zaproszeni prelegenci na co dzień zajmują się historią najnowszą, jednocześnie byli oni świadkami roku 1989, m.in.: Lech Wałęsa, Antoni Dudek, Bogdan Lis, ks. Stanisław Bogdanowicz, Andrzej Friszke, Alojzy Szablewski, Czesław Nowak, Wanda Jarząbek, Wojciech Morawski, Jan Skórzyński oraz Leszek Biernacki. Publikacja wzbogacona została zdjęciami archiwalnymi ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności oraz produkcją filmową.
Gdańsk 2009, 116 stron +
płyta CD ROM
ISBN: 978-83-927651-4-1
→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj