CENY BILETÓW
bilet normalny → 9 zł/os.
  • dla dziecka i rodzica/opiekuna, jeśli dziecko 1 godzinę zegarową pozostaje w Wydziale Zabaw pod opieką rodzica/opiekuna
  • dla dziecka, które 1 godzinę zegarową przybywa w Wydziale Zabaw w grupie zorganizowanej i pozostaje pod nadzorem opiekuna (1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie)
  •   dla dziecka, które rodzic/opiekun pozostawia na 2 godziny zegarowe pod opieką animatora ECS, a sam zakupił bilet uprawniający do zwiedzania wystawy stałej ECS

bilet ulgowy → 5 zł/os.
  • dla dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica/opiekuna
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

bilet specjalny → 20 zł/os.
  •  rodzic/opiekun powierza opiekę nad dzieckiem animatorowi ECS i sam opuszcza Wydział Zabaw

bilet bezpłatny
  • uprawnia do przebywania w Wydziale Zabaw dziecka, które nie ukończyło drugiego roku życia i jednemu opiekunowi grupy zorganizowanej.

karnet na 5 wejść → 36 zł
  • przysługuje dziecku, które będzie spędzać czas w Wydziale Zabaw pod nadzorem rodzica/opiekuna oraz rodzicowi/opiekunowi, który towarzyszyć będzie dziecku
bilet warsztatowy → 10 zł/os.
  • dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, który uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez edukatorki ECS, szczegóły: WARSZTATY
happy hours w soboty i niedziele w godzinach 16–18 → 5 zł/os