odsłona 4
W jakiej Europie chcemy żyć?

termin
| 26 listopada, sobota, godz. 16.00–19.30
miejsce | ECS, audytorium
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking | podziemny, wjazd od ul. Nowomiejskiej