Jan Paweł II

16 października 1978 roku świat obiegła niezwykła wiadomość. Po raz pierwszy od wieków papieżem wybrany został nie Włoch, a pochodzący "z dalekiego kraju" - krakowski kardynał Karol Wojtyła. Jego długi pontyfikat obfitował w wiele niezwykłych wydarzeń.
 
Papież-Polak odbył ponad sto podróży apostolskich do 129 krajów, w mszach odprawianych przez niego uczestniczyły miliony wiernych. Walczył o godność człowieka, zawsze opowiadał się po stronie pokrzywdzonych. Nieustannie stawiał wysokie wymagania nie tylko wiernym, ale i samemu sobie. Jego bliskość odczuwali także rodacy - przywrócił im tłumione przez władze komunistyczne pragnienie wolności, dał poczucie siły i nadzieję. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Już 9 lat później został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.
 
Prezentowany wybór kilkunastu źródeł to zaledwie ułamek bogatego zbioru publikacji dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II. Wybór ten pokazuje, nie tylko znaczenie pontyfikatu, ale też stosunkowo nowy, wciąż podejmowany przez badaczy wątek - metod, jakimi system komunistyczny próbował zwalczać polskiego papieża.
 
Imposimato, Ferdinando;
Provvisionato, Sandro;
Jackowski, Jan Maria (2011):
Zamach na Papieża.
Warszawa: Czerwone i Czarne.

Kto naprawdę chciał zabić Jana Pawła II Wreszcie po latach odpowiedź daje osoba która jest najbardziej kompetentna... ...czytaj dalej
Skwara, Michał; Grajewski, Andrzej (2015):
Agca nie był sam. Wokół udziału komunistycznych służb specjalnych w zamachu na Jana Pawła II.
Katowice: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Gość Niedzielny; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej Gość Niedzielny.

Publikacja (...) ma wyjątkowy charakter. Zawiera bowiem procesowy dokument w postaci archiwalne.  ...czytaj dalej
Książka w katalogu:   Książka w katalogu: 
Lasota, Marek (2014):
Wojtyła na podsłuchu.

Kraków: Wydawnictwo M.

Książka zawiera nieznane homilie Karola Wojtyły nagrywane i spisywane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa... ...czytaj dalej
Lasota, Marek;
współpraca: Zając, Marek; Terlecki, Ryszard (2006):
Donos na Wojtyłę.
Karol Wojtyła w teczkach bezpieki.
Kraków: Wydawnictwo Znak.

Pierwsze książkowe opracowanie materiałów, które tajne służby PRL zgromadziły podczas trwającej kilkadziesiąt lat inwigilacji przyszłego papieża.   ...czytaj dalej
  Książka w katalogu:   Książka w katalogu:
Łatka, Rafał. (2012):
Pielgrzymki Jana Pawła II
do Krakowa w oczach SB.
Wybór dokumentów.
Kraków: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; Dante
(Bezpieka przeciw Małopolanom, t. 6).

Książka ukazująca kulisy działań tajnej policji politycznej wobec papieża Polaka. Jest to pierwsza publikacja zbierająca tajne dokumenty bezpieki opisujące proces przygotowywania się do przyjazdu Jana Pawła II do Małopolski.... ...czytaj dalej
Raina, Peter;
Przedmową opatrzył Jego Ekscelencja ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap. Ordynariusz Drohiczyński (2008):
1978. Wybór papieża
Jana Pawła II : zapiski prymasa.
Warszawa: Klub Zachowawczo-Monarchistyczny; Stowarzyszenie "Trzeźwa Polska"
(Biblioteka Konserwatyzm.pl, t. 4).


Sięgając do Zapisków Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, z lata i jesieni 1978 roku, nie spodziewajmy się jakichś nadzwyczajnych sensacji....
...czytaj dalej
Książka w katalogu:   Książka w katalogu: 
red. prowadzący Jan M. Ruman (2014);
Pielgrzymka nadziei.
II wizyta Jana Pawła II w ojczyźnie :
materiały pokonferencyjne.
Warszawa: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Upamiętnianie i badanie dziedzictwa św. Jana Pawła II jest poważnym obowiązkiem instytucji zaangażowanych w sferę ochrony dziedzictwa narodowego i historycznej edukacji Polaków... ...czytaj dalej
(2011):

Solidarność z błoń.
Wokół nauczania społecznego Jana Pawła II.
pod red. Macieja Drzonka i Michała Siedziako; aneks zdjęciowy oprac. Paweł Miedziński.
Szczecin: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Koncepcja tomu tworzy spójną całość. Myśl przewodnia to oddziaływanie błogosławionego Jana Pawła II na tłumy wiernych zgromadzonych na podmiejskich błoniach w Polsce. Najistotniejsze znaczenie miały cztery krakowskie spotkania... ..czyt. dalej
 Książka w katalogu:   Książka w katalogu:
Weigel, George (2012):
Kres i początek.
Papież Jan Paweł II -
zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo.
Kraków: Wydawnictwo "Znak".

Wielkie podsumowanie pontyfikatu Jana Pawła II. Kiedy ukazał się "Świadek nadziei", George Weigel przyrzekł Janowi Pawłowi II, że pewnego dnia dokończy opowieść o jego życiu. ...czytaj dalej
Weigel, George (2012):
Świadek nadziei.
Biografia papieża Jana Pawła II.
Wyd. 4. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Najpełniejsze na świecie, uzupełnione wydanie międzynarodowego bestsellera! Biografia Jana Pawła II wysoko ceniona przez Watykan, powstała za aprobatą Papieża i przy jego współudziale....czytaj dalej
 Książka w katalogu:   Książka w katalogu: 
Wojtyła, Karol [tekst]; Kossobudzki-Orłowski, Andrzej [fot.]; Rzepecki, Ryszard [fot.] (2003):
Niezłomni.
Wspólne dzieje Kardynała Wojtyły
i Prymasa Tysiąclecia.
Kraków: Biały Kruk.

Album wydany w 60. rocznicę ingresu Prymasa Tysiąclecia do katedr gnieźnieńskiej i warszawskiej. Za wstęp posłużył piękny i bardzo ważny artykuł kard. Karola Wojtyły... ...czytaj dalej
Ziejka, Franciszek (cop. 2014):
Jan Paweł II i polski świat akademicki.
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas".

Książka jest próbą przypomnienia więzów łączących Ojca Świętego ze środowiskiem akademickim polskim. W oparciu o kwerendy archiwalne w Polsce i w Watykanie autor ukazuje Papieża utrzymującego przez wszystkie lata swego pontyfikatu bardzo ścisły kontakt ze światem polskich uczonych.
...czytaj dalej
  Książka w katalogu:  Książka w katalogu: 
Kowalczuk, Zygmunt (cop. 2014):
Jan Paweł II wobec komunizmu
Kraków: Wydawnictwo PETRUS

Tematem zasadniczym książki jest prezentacja dziejów sporu, jaki toczył się zarówno w wymiarze uniwersalnym, ale i lokalnym, pomiędzy dwiema wpływowymi wizjami świata oraz człowieka.
...czytaj dalej
Marecki, Józef (oprac.); Lasota, Marek (oprac.);
Szczęch, Dominika (oprac.)
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły

Pod redakcją ks. Józefa Mareckiego i Filipa Musioła

Kraków: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; Wydawnictwo WAM


Niezłomni to seria wydawnicza poświęcona ludziom, którzy zdecydowanie oparli się komunistycznej władzy. ...czyt. dalej
 Książka w katalogu:   Książka w katalogu: 
Jan Paweł II (2005):
Mówiłem o was i za was. Jan Paweł II o Solidarności.
Warszawa: Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Jedyne i wyjątkowe wydawnictwo na polskim rynku fonograficznym, do którego wydania inspiracją była rocznica 25-lecie powstania Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”.. ...czytaj dalej
Jan Paweł II (2005):
Musicie być mocni. I Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Warszawa: Agencja Muzyczna Polskiego Radia

16-płytowy album pt. "Musicie być mocni!" jako pierwszy w historii zawiera wszystkie wypowiedzi Papieża (zarejestrowane przez Polskie Radio i Radio Watykańskie), wygłoszone w czasie trwania Jego I pielgrzymki do Polski. ...czytaj dalej
Płyta w katalogu:  Dostęp do publikacji w innych bibliotekach: 
Jan Paweł II (cop. 2018):
O Was i za Was. Jan Paweł II o "Solidarności"
Gdańsk: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"

Broszura wydana przez Region Gdański NSZZ "Solidarność". Zawiera zapis wypowiedzi Jana Pawła II odnoszących się do
...czytaj dalej
Pięciak, Wojciech (red.) (2009):
Karol Wojtyła. Komunizm i wolność. Specjalny dodatek "Tygodnika Powszechnego"

"Tygodnik Powszechny", nr 20 z 17.05.2009.
Kraków: Instytut Pamięci Narodowej

30 lat temu Karol Wojtyła radykalnie zmienił politykę Watykanu wobec komunizmu. Nie było to proste w sytuacji, gdy wielu hierarchów z kurii rzymskiej wolało kompromisy.
 Książka w katalogu: Dostęp do wydania elektronicznego: 
Centrum Myśli Jana Pawła II (2010):
ZiBaTePa - Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich
Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II; Opoka.org.pl

Baza zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia Papieża z okazji kolejnych Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówień z pielgrzymek do Polski - wraz z dodanym szczegółowym indeksem pojęć. Trwają pracę nad indeksacją wybranych listów apostolskich i homilii z wybranych pielgrzymek poza Polską.
 
Centrum Myśli Jana Pawła II (2014):
Wiki JPII. Internetowa encyklopedia Jana Pawła II.
Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II,
 
Internetowa encyklopedia pojęć, osób i wydarzeń związanych z biografią oraz nauczaniem Papieża Polaka, przygotowana na popularnym silniku Wikipedii. Portal zawiera zarówno hasła przygotowane przez specjalistów z Centrum, jak i przystosowane do internetu hasła pochodzące z publikacji książkowych Wydawnictw-Partnerów projektu.
 
Dostęp on-line:  Dostęp on-line: