26.10.2017

JANUSZ LEWANDOWSKI. MALARSTWO | wernisaż

ekspozycja | 26 października – 14 listopada 2017
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (ogród zimowy)
wstęp | wolny

gala wręczenia nagrody | 26 października, czwartek, godz. 17
miejsce | ECS, audytorium (parter)
wernisaż | 26 października, czwartek, godz. 18
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)

XVI edycja Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego trafi w ręce warszawskiego malarza Janusza Lewandowskiego. Kapituła Nagrody powoływana przez Zarząd Gdańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, pracowała pod przewodnictwem prof. Teresy Grzybkowskiej.

Nagroda jest wyróżnieniem za rok 2016 i przyznano ją za twórczą kontynuację polskiego malarstwa pejzażowego z najświetniejszego jego okresu, przełomu XIX i XX wieku. Laureat tegorocznego wyróżnienia urodził się w roku 1937, na świat przyszedł w Rokiciu k. Płocka. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP u prof. Artura Nacht Samborskiego. Dyplom uzyskał w roku 1964. Poetyckie credo Lewandowskiego odwołuje się do ciągłości trwania istnienia. Może w swoich obrazach nie opowiada w pełni tej egzystencjalnej historii, ale w głębokich przestrzeniach drugich planów jego obrazów czuć tę melancholijną, liryczną atmosferę pól, łąk, opłotków i rozlewisk Mazowsza. Swoją wyobraźnię kieruje w zapamiętane z dzieciństwa widoki. Rozważnie posługuje się ich obrazowością, ale idzie dalej, przenikliwie, a zarazem delikatnie korzysta z doświadczenia nabytej mitologicznej i biblijnej wiedzy. Tworzy kadry swojej duchowej mądrości, zatrzymuje je w miejscu, komponuje obrazy ulotnej świadomości, sięga do początków wieku XX czerpiąc z polskiego malarstwa symbolizmu.

autor Stanisław Seyfried